Nghiệp vụ bảo vệ

Hiện nay, một số công ty bảo vệ chưa có giáo trình huấn luyện đào tạo nhân viên bảo vệ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Vì thế công tác đào tạo là quan trọng nhất trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, theo phương châm mà CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ YUKI SEPRE 24 GROUP đề ra "Mỗi nhân viên bảo vệ được tuyển dụng vào công ty chúng tôi đều phải trải qua quá trình huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ nghiêm ngặt". Chúng tôi áp dụng các giáo trình, phim ảnh tài liệu của các nước đã phát triển và dựa trên hoạt động thực tế để huấn luyện nhân viên. Kiểm tra, đánh giá các học viên theo từng môn học, để kịp thời điều chỉnh hoặc giảm thiểu các học viên không đạt tiêu chuẩn.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của công ty chúng tôi bao gồm:

- Giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty.

- Giới thiệu nội quy, quy chế lao động công ty.

- Luật hình sự, dân sự và luật lao động

- Võ thuật đối kháng cơ bản.

- Huấn luyện công tác phòng cháy và chữa cháy.

- Huấn luyện các kỹ năng sơ cấp cứu.

- Huấn luyện kỹ năng giao tiếp khách hàng.

- Huấn luyện tác phong điều lệnh.

- Tuyên truyền đạo đức của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp.

- Huấn luyện các kỹ năng sử dụng thiết bị an ninh – An toàn.

- Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ bản

- Huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ nâng cao

- Huấn luyện nghiệp vụ đối với từng loại hình dịch vụ bảo vệ.

Với những chương trình đào tạo và huấn luyện như trên. Chúng tôi tin tưởng những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp được cung cấp cho khách hàng đã được trang bị đầy đủ những phẩm chất, trình độ nghiệp vụ tốt nhất, mang lại sự an toàn và văn hóa cho khách hàng.

< Trở lại

Bài viết liên quan