Kỹ năng giao tiếp

Tác phong, ngôn ngữ chào hỏi, xưng hô.

- Ngoại ngữ, tiếng anh giao tiếp cơ bản.

- Kỹ năng truyền đạt, giao thiệp, điện thoại.

- Phối hợp và cộng tác với công an, chính quyền.

- Tác phong lễ tân, điều lệnh, nghi thức.

- Trang phục, thái độ, phong cách, nếp sống.

- Tôn trọng khách hàng và các nội quy, điều lệnh.v.v…

< Trở lại

Bài viết liên quan