Các công cụ hỗ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ - VỆ SĨ YUKI SEPRE 24 GROUP là một trong số ít các công ty bảo vệ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ để nâng cao tính chuyên nghiệp của dịch vụ bảo vệ mà công ty cung cấp; đảm bảo công tác bảo vệ cho các khách hàng và tài sản đạt được hiệu quả an toàn cao nhất.

Các chủng loại công cụ hỗ trợ Công ty bảo vệ Đại Phúc được phép sử dụng:

- Súng điện

- Roi điện

- Gậy cao su

- Ba trắc

 

< Trở lại

Bài viết liên quan